Для зв’язку звоніть на телефон  +420 736 744 451

Головний e-mail info@rakovnik-ukrajina.cz

Vašek

Vašek

Hlavní koordinátor

Ten, který to pro Rakovník sjednotil.

Ajka

Ajka

Koordinace zásob - potraviny, hygiena

Pavla

Koordinace ubytování, tlumočnice, kontakt maminek

Jana

Koordinace zásob - oblečení v MC Paleček

Jakub

Zprostředkování všeho co nemůžeme sehant, výuka češtiny
Bětka

Bětka

"Office" manažerka a podpora

Jan

Zástupce města

Lucka

Červený kříž, Veterina

Michal

IT a technická podpora